Hukum Berzina Menantu dengan Ibu Mertua, Masuk Dosa Apa?

Menantu dan ibu mertua viral karena perselingkuhannya.
Menantu dan ibu mertua viral karena perselingkuhannya.
Sumber :
  • Twitter

Sebelum membahas masalah hukum berzina antara mertua dan menantu, mari telaah terlebih dahulu pengertian dari perzinaan.

Melansir, islam.nu.or.id, menurut agama Islam pada dasarnya zina terbagi menjadi dua bagian. Pertama zina majazi yakni zina mata, zina tangan, zina mulut, zina hati dan zina luar.

Hal tersebut berdasarkan beberapa hadits nabi, salah satunya diriwayatkan Imam Ahmad  “Mata itu berzina, hati juga berzina. Zina mata terjadi tatkala melihat yang diharamkan, sementara zina hati yakni dengan membayangkan sehingga memicu syahwat yang dilarang. Sementara kemaluan membenarkan atau mendustakan semua itu.”

Kedua, zina haqiqi. Zina ini yang berkonsekuensi mendapat hukuman hudud, yakni zina yang mewajibkan hukuman ialah memasukan alat vital lakilaki kedalam tekuk tekuknya ke dalam kemaluan perempuan yang diinginkan dan haram karena zat perbuatan itu.

Untuk itu konsekuensi hukumnya adalah cambuk 100 kali sebagaimana yang difirmankan oleh Allah SWT dalam Al-Quran: 

Q.S. An Nuur: 24/2

Q.S. An Nuur: 24/2

Photo :
  • Al-Quran

Mertua dengan Menantu dalam Agama Islam: Status, Hukum, Dosa