11 Sekte Sesat Berkedok Sufi Menurut Syekh Abdul Qadir Al-Jailani

Ilustrasi Variasi Sekte Agama
Ilustrasi Variasi Sekte Agama
Sumber :
  • Freepik @Macrovector

Mindset –Dalam Islam ada sangat banyak tarekat sufi. Masing-masing tarekat memiliki kekhasan masing-masing terkait metode mendekatkan diri kepada Allah Swt. 

Sebagai catatan penting, para mursyid atau guru tarekat pasti mendasarkan ajaran-ajarannya pada Al Quran dan hadis nabi. Mereka tetap beribadah menjalankan syariat Islam sebagaimana umat Islam pada umumnya. 

Jika ada tarekat yang mengajarkan melakukan hal-hal yang bertentangan dengan ajaran Islam dengan dalih apa pun maka sudah jelas itu merupakan tarekat sesat.

Tarekat semacam itu kira-kira sebanding dengan ajaran nabi palsu Musailamah al-Kadzdzab yang menghalalkan miras, zina, dan dispensasi Salat Asar seumur hidup. 

Pada kenyataannya memang ada aliran-aliran sesat yang mengaku-ngaku tarekat sufi. Hal tersebut diungkapkan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam Bab 23 kitab Sirrul Asrar wa Madhharul Anwar fi ma Yahtaju Ilaihil Abrar

Berikut 11 sekte sesat berkedok tarekat lengkap dengan karakteristik ajaran sesat mereka yang Mindset rangkum dari kitab tersebut.

1. Hulwiyyah