7 Pernikahan Agung di Hari Jumat dalam Sejarah Islam

Ilustrasi Pernikahan
Ilustrasi Pernikahan
Sumber :
  • Unsplash @beatriz_perez

Pada suatu hari Nabi Yusuf as dan rombongan tentaranya melewati gubuk Zulaikha. Zulaikha kemudian keluar dan berteriak: “Maha Suci Allah Swt. yang dengan rahmat-Nya sudah menjadikan seorang budak menjadi raja.”

Nabi Yusuf as berhenti. Semula dia tidak mengenali Zulaikha. Akan tetapi setelah bercakap-cakap akhirnya beliau mengenali Zulaikha.

Singkat cerita, mereka kemudian menikah di Hari Jumat. Sebelumnya, dengan kekuasaan-Nya Allah Swt. mengembalikan kemudaan dan kecantikan Zulaikha, bahkan lebih cantik daripada sebelumnya.  

3. Pernikahan Nabi Musa as dengan Syafura

Syafura adalah putri sulung Nabi Syuaib dari Madyan. Pertemuan pertama mereka berlangsung ketika Nabi Musa as tiba di Madyan dalam keadaan terpuruk.

Pada saat itu, Nabi Syuaib mengundang Nabi Musa as untuk datang ke rumahnya. Pihak yang menjadi utusan untuk menyampaikan undangan itu adalah Syafura. 

Nabi Musa ternyata diminta untuk membantu Nabi Syu’aib mengurus peternakan. Setelah bekerja di sana selama 8 tahun, kualitas Nabi Musa as sebagai sosok berkepribadian tinggi.

Setelah delapan tahun, sebagaimana dikisahkan di dalam Al-Qur’an, Nabi Syu’aib kemudian mengungkapkan keinginannya untuk menikahkan Nabi Musa as dengan putrinya.