5 Perbuatan yang Membatalkan Pahala Puasa, Termasuk Ngegosip

Ilustrasi Gagal mendapat pahala puasa
Ilustrasi Gagal mendapat pahala puasa
Sumber :
  • Unsplash @jontyson

Mengadudomba di dalam Islam disebut sebagai namimah. Hukuman yang dijanjikan terhadap pelaku namimah sangat buruk.

Di dalam Islam, diyakini ada 3 hukuman bagi pelaku namimah. Pertama, dia akan mengalami azab kubur yang sangat berat. 

Kedua, dia dijamin tidak akan masuk surga. Ketiga, dia dicap sebagai seburuk-buruk hamba Allah. 

4. Bersumpah Palsu

Memberi sumpah palsu termasuk salah satu ciri orang munafik. Sumpah merupakan sesuatu yang sakral sehingga memberikan sumpah palsu jelas merupakan pelanggaran terhadap kepercayaan yang sudah diberikan. 

Sumpah palsu juga bisa membuat orang yang tidak bersalah dihukum sementara orang yang bersalah justru bebas. 

5. Memandang Lawan Jenis dengan Syahwat