4 Syarat Mahar dalam Islam, Bolehkah Kulit Babi Kriuk Dijadikan Mahar?

Ilustrasi Emas
Ilustrasi Emas
Sumber :
  • Unsplash @zlataky

Mindset –Netizen sedang ramai menyoroti mahar yang diduga diberikan oleh Alshad Ahmad saat menikahi Nissa Asyifa. Mahar yang jumlahnya hanya 3 juta itu dipandang terlalu murah.

Dalam Islam sendiri mahar dalam pernikahan normal dianggap sebagai simbol kasih sayang seorang pria terhadap perempuan yang dia nikahi. 

Dengan demikian, besar kecilnya mahar sebenarnya merupakan pilihan seorang pria. Jika dia ingin menunjukkan bahwa kasih sayangnya besar maka dia pasti mengusahakan mahar yang tinggi.

Untuk lebih jelasnya, di dalam fikih Islam sendiri sudah ditetapkan beberapa syarat mahar. Syarat-syarat tersebut sebagai berikut. 

1. Mahar Harus Berupa Harta Bernilai

Ilustrasi Mahar

Ilustrasi Mahar

Photo :
  • Pixabay / 3194556

Dengan demikian, tidak sah bila mahar berbentuk satu biji beras misalnya. Adapun Mazhab Syafii dan Hambali tidak menetapkan batas minimal nilai mahar, sementara Mazhab Hanafi menetapkan batas minimal mahar 10 Dirham dan Mazhab Maliki 3 Dirham.